Toiminta

Loviisanseudun Meripelastajien pääasiallinen tarkoitus on suorittaa  viranomaisten johtamana etsintä- ja pelastustehtäviä Porvoon ja Pyhtään  välisellä merialueella. Lisäksi yhdistys hoitaa kiireettömiä  avustustehtäviä ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan  toiminta-alueellaan oleviin merellisiin tapahtumiin.

Toimintaan kuuluu myös alusten ylläpito ja huolto sekä miehistön koulutus. Alusten vaatimat ylläpitotoimet ja korjaustoimet hoidetaan pääosin omien jäsenten voimin.

Tekninen toteutus: W3 Group